Hva er en miniatyrhund?

Hva er en miniatryhund? Miniatyrhunder kalles gjerne toyhunder, “lekehunder”, eller også skjødehunder, fordi de er så små at de kan ligge i skjødet, det vil si fanget. De er små hunder som per definisjon skal veie mindre enn 5 kg, hvilket altså er det formelle kriteriet for å betegne en hund eller hunderase som toyhund. Utseendet og lynnet til slike hunder varierer betraktelig, men størrelsen er uten unntak liten. De fleste slike hunder er rene selskapshunder, men noen mindre hunder er også godt egnet som jakthunder eller til andre praktiske formål.

miniature dogI noen tilfeller er en toyhund simpelthen en mindre utgave an en av hunderasene av mer ordinær størrelse, som for eksempel med puddel og toypuddel. Samtidig finnes det også mange toyhundraser som ikke har noe motsvar i større størrelser, som for eksempel chihuahuaen.

Det finnes også enda mindre hundreraser som i hovedsak har blitt avlet frem siden årtusenskiftet. Disse hundene veier ofte helt ned i 1 kg som voksne, og omtales som tekopphunder. Tekopphunder er avlet frem ved å pare de minste av miniatyrhundene med hverandre. Noen ganger blir denne praksisen kritisert som unaturlig, det dreier seg tross alt om en art som er nært beslektet med ulven. At den da skal være så liten at den veier bare 1 eller 2 kg virker upassende på enkelte.

Opprinnelig var formålet med små hunder å vise frem eierens status. Å ha en hund som ikke kunne brukes til jakt eller på annet vis være til nytte indikerte at eieren hadde en overflod av ressurser i sin husholdning. Derfor var slike hunder vanligst blant de kongelige, adelen og borgerskapet. Det var ikke vanlig at ordinære mennesker hadde slike hunder. Et annet formål med disse hundene var imidlertid at de skulle tiltrekke seg lopper, slik at eierne selv ikke skulle bli infisert.